GTA-samp

www.samp-gta.wgz.cz

Rcon prikazy

/rcon login
Prihlasenie sa za admina (za login zadejte heslo)

/rcon kick
Vyhodenie hráča zo serveru (za kick zadajte ID)

/rcon ban
Zakázánie prístupu hráča na server – dokym nezmazete jeho IP zo suboru samp.ban. (za ban zadejte ID hrača)

/rcon say
Pisanie do chatu ako admin – hračom se zobrazí: *Admin: text (za say napište text)

/rcon mapname //
Zmena kolonky ‚Map‘ v browseru (za mapname napište názov)

/rcon changemode
Zmena módu (za changemode napište název módu bez prípony .amx)

/rcon weburl //
Zmena kolonky weburl v browseru pod zoznamom hráčou (za weburl napište url)

/rcon worldtime //
Zmena času v hře (za worldtime napište čas)

/rcon hostname //
Zmena názvu servera (za hostname napište kompletní název)

/rcon varlist
Vypíše všetko info o servery – ako módy, méno servera, heslo, rcon heslo, čas, web, mapa aj. (za varlist sa nic nepíše)

/rcon exit
Vypnutie servera (za exit se nic nepíše)

/rcon exec
Načitanie iného configu servera (za exec se napíše názov configu bez prípony .cfg)

/rcon reloadbans
Znovu načita banlist – unban bez restartu servera (za reloadbans se nic nepíše)

/rcon password //
Zahesluje server (za password napište heslo)

/rcon rcon_password //
Zmení rcon heslo pre adminy (za rcon_password napište heslo)

/rcon filterscripts //
Načita dané filterscripty (za filterscripts napište názov scriptu bez .amx)

/rcon gamemodetext //
Zmení názov módu v browseru (za gamemodetext napište názov)

/rcon lanmode //
Zmení typ hry – internet/LAN (za lanmode napište 0 pre internet alebo 1 pre lan)

/rcon gamemode0 //
Zmení hlavny mód (za gamemode0 napište názov bez .amx) od 0 može pokračovat dálej. Mód označený 0 je spušteny ako prvy. 1 druhý atd.

/rcon port
Zobrazenie portu (za port nic nepište – pres rcon port zmenit NEJDE!)

/rcon maxplayers
Zistenie maximálneho počtu hráčou (za maxplayers nepište nic)

/rcon gmx
Restart módu (za gmx nic nepište)

/rcon gravity //
Zmena gravitace (za gravity napište číslo – povodne nastavenie 0.008)

/rcon players
Aktuálny výpis hráčou na servery – nick,ping a id (za players nic nepište)